Oñati: 943 78 12 50 | Arrasate: 943 79 79 46

Adierazleak - Adituarengana noiz joan jakiteko

ZERBITZU LOGOPEDIKOA

zerbitzu logopedikoa adierazle logopedikoa

  • Zure seme-alabak ez du hitz egiten edo oso gutxi hitz egiten du eta gehienbat keinuen bidez komunikatzen da.
  • Zuen seme-alabak esaten duena ulertzea zaila da.
  • Soinu konkretu bat ahoskatzeko zailtasunak ditu.
  • Soinuak errepikatzeko joera du edota beste batzuekin hitz egiterakoan blokeatzeko joera.
  • Ahoa zabalik duela hartzen du arnasa edota elikagaiak mihia hortzen artean duela tragatzen ditu.
  • Sarri-sarri afoniko jartzen da edo beti afoniko dago.
  • Soinu batzuk beraien artean bereizteko zailtasunak ditu.
  • Jarraian irakurtzeko zailtasunak ditu eta baita irakurritakoa ulertzeko ere.
  • Esan nahi duena adieraztea kostatzen zaio (ahoz zein idatziz).
  • Garapen orokorrean eta lengoaian atzerapena du.
  • Iktus baten ondorioz lengoaia galdu du (adierazpena edo ulermena).
  • Endekapenezko gaixotasun baten ondorioz irensteko zailtasunak ditu.
  zerbitzu logopedikoa
ZERBITZU PSIKOLOGIKOA ETA IKASKETA TEKNIKAK

TDAH

zerbitzu psikologikoa

Trastorno honen adierazleak

 • Ekintzei ez die arreta jartzen, ez du entzuten edo hitz egiten diogunean entzuten ez duela ematen du.
 • Emaitza akademikoak baxuak dira.
 • Sarri geldiezin egoten da, erlaxatzeko gai ez dela dirudi.
 • Pentsatu gabe hitz egiten eta jokatzen du.
 • Bere gauzekin desordenatua eta despistatua da.
 • Inpultsiboa da eta askotan kontrola galtzen du.
 • Bere buruarekin erraztasunez haserretzen da, eztabaidatu egiten du eta erantzun desegokiak ematen ditu.
 • Autoestimu baxua
ikasketa teknikak

IKASKETA TEKNIKAK

 • Zure seme-alabak ordu gehiegi ematen baditu ikasten eta esperotako emaitzak ez baditu lortzen.
 • Ikasturtea zaila bada eta zure seme-alabaren ikasteko modua jadanik ez bada nahikoa.
 • Zure seme-alaba ez bada antolatzen eta ez badaki nondik hasi ikasterako garaian.
 • Zure seme-alabak ikasketa zailtasunak, dislexia edo TDAH badu.
AUDIO TRANNING - SENA METODOA
sena metodoa
 • Ahozko hizkuntzan eta ahoskeran zailtasunak.
 • Entzuteko eta ahozko informazioa gogoratzeko zailtasunak.
 • Kontzentratzeko zailtasunak.
 • Memoria arazoak.
 • Irakurtzeko eta idazteko zailtasunak edota irakurketa ulerkorrean zailtasunak.
 • Soinu eta hitz batzuen nahasketa edota era egokian ahoskatzeko zailtasunak.
 • Agindu sekuentzialak jarraitzeko zailtasunak.
 • Gaitasun intelektualen azpitik dauden emaitza eskolarrak.
 • Erantzunetan moteltasuna.
 • Jarrera arazoak (hiperaktibitatea, agresibitatea, arreta falta).
 • Entzumen desatsegina edo minkorra.
 • Gogo aldartean gorabeherak (antsietatea, depresioa…).